22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

“ร่วมรณรงค์จัดระเบียบคนขอทาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ณ ตลาดลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี”

📬 13 กรกฎาคม 2566
นายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกับทีม One Home อุทัยธานี และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมรณรงค์จัดระเบียบคนขอทาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 โดยประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 และการหยุดให้เงินคนขอทาน กับประชาชนทั่วไปให้ทราบ ณ ตลาดลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี