22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

“ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม ณ ตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี”

🗓️ 12 กรกฎาคม 2566
นายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาราษฏรบนพื้นที่สูง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม ณ ตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี