22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกำรดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ ผ่านระบบระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี

นายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนางสาวศิริกัญญา ศรเดช เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกำรดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ ผ่านระบบระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี