22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

18 พฤษภาคม 2566 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “สานพลังเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอุทัยธานี และสร้างพลังหน่วยงานภาคีความร่วมมือการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสังคมอุทัยอยู่ผาสุก”