20/07/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมรณรงค์จัดระเบียบคนขอทาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

22 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ทีม One Home สถานีตำรวจภูธรเมืองอุทัยธานี และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ร่วมรณรงค์จัดระเบียบคนขอทาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 และการหยุดให้เงินคนขอทาน กับประชาชนทั่วไปให้ทราบ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี