22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

19 กันยายน 2565 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานีร่วมประชุมคณะทำงานทีม พม.จังหวัด ภายใต้แนวคิดบ้านเดียวกัน (One Home) ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี