22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

“อัตลักษณ์ผ้าทอกะเหรี่ยงร่วมสมัย” ภายใต้โครงการส่งเสริมการต่อยอดผ้าทอกะเหรี่ยงร่วมสมัยจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 นายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดงาน “อัตลักษณ์ผ้าทอกะเหรี่ยงร่วมสมัย” ภายใต้โครงการส่งเสริมการต่อยอดผ้าทอกะเหรี่ยงร่วมสมัยจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยทีม One Home และประชาชนให้การต้อนรับและเข้าร่วมงาน พร้อมรับชมแฟชั่นโชว์โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณถนนคนเดินตรอกโรงยา อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี