22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

6 มิถุนายน 2565 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการสื่อสารเพื่อการขายบนโลก Online และการสร้าง Brand ด้วยเทคนิคการตลาด Online ผ่านระบบ ZOOM