22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2565

นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยนางสาวบงกช สัจจานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในจังหวัดอุทัยธานี