22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌 “ศพพ.อุทัยธานี ร่วมต้อนรับ รมว.พม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิคมสร้างตนเองกระเสียว”

🗓️ วันที่ 14 ตุลาคม 2566 นายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง และชาวบ้านจากกลุ่มสตรีกะเหรี่ยงทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านห้วยหินดำ ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
ร่วมต้อนรับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมนางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ คณะผู้บริหารกระทรวง พม. นายเสมอกัน เที่ยงธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ ณ ที่ทำการนิคมสร้างตนเองกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี