22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกิจกรรมอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ พร้อมนำเสนอภารกิจของหน่วยงานให้ อพม. ได้รับทราบ

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นางสาวณภัทร เกิดศิริ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม ร่วมกับทีม One Home พม.จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ พร้อมนำเสนอภารกิจของหน่วยงานให้ อพม. ได้รับทราบ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี