22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวภิญญดา จันทร์มา นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี รุ่นที่ 2

🗓️ วันที่ 19 สิงหาคม 2566 นายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นางสาวภิญญดา จันทร์มา นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2566 โดยมีนางอุมาภรณ์ ผ่องจิตต์ นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ เป็นประธานพิธีเปิด ณ ห้องประชุมกษัตริย์ศึก 3 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร