22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ แก่บุคลากรภาครัฐ”

นายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นางสาวชัญญา วุฒิกาญจนวัตรและนางสาวสุภาวรรณ พิมพ์จันทร์ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ฯ
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ แก่บุคลากรภาครัฐ” โดยมีนางสาวบงกช สัจจานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7 เป็นประธานเปิดการประชุม และมีนางผานิต เตือนวีระเดช นิติกรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี