22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรรม สลก. We Care, We Share ในหัวข้อ ทำคลิปง่ายๆ ด้วยโปรแกรม CapCut

📬 28 เมษายน 2566นายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรรมสลก. We Care, We Share ในหัวข้อ ทำคลิปง่ายๆ ด้วยโปรแกรม CapCut ในรูปแบบการอบรมออนไลน์ โดยมีนายนพพร ปสันตา เลขานุการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธาน ผ่านระบบ ZOOM Meeting ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี