22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการงานสมัชชาครอบครัวและสมัชชาสตรีจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2565 

8 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการงานสมัชชาครอบครัวและสมัชชาสตรีจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ OTOP เมืองพระชนกจักรี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี