22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ตามโครงการยุวชนคนเกษตร

วันที่ 27 เมษายน 2565ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานีเข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ตามโครงการยุวชนคนเกษตร โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน (BCL)